Atestate si chestionare auto

Dispozitii generale

CAPITOLUL I – Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. Mai mult

Vehiculele

CAPITOLUL II – Vehiculele

SECTIUNEA 1 – Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

Art. 7. – Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Art. 8. – Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu, omologate. Mai mult

Conducatorii de vehicule

CAPITOLUL III – Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale

Art. 20. – (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere corespunzator.
(2) Permisele de conducere se elibereaza pentru urmatoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv. Mai mult

Semnalizarea rutiera

CAPITOLUL IV – Semnalizarea rutiera

Art. 29. – (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule. Mai mult

Reguli de circulatie

CAPITOLUL V – Reguli de circulatie

SECTIUNEA 1 – Obligatiile participantilor la trafic

Art. 35. – (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private. Mai mult

Infractiuni si pedepse

CAPITOLUL VI – Infractiuni si pedepse

Art. 84 – 87 Abrogate.
Art. 88. – (1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai in prezenta unui politist rutier, in conditiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedura penala, in urmatoarele spatii ale institutiilor medicale: Mai mult

Raspunderea contraventionala

CAPITOLUL VII – Raspunderea contraventionala

Art. 95. – (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 96 alin. (2). Mai mult

Cai de atac impotriva procesului-verbal

CAPITOLUL VIII – Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Art. 118. – (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
*) O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor modificat de Legea 76/2012 arata ca: „Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.” Mai mult

Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati

CAPITOLUL IX – Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art. 122. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare; Mai mult

Dispozitii finale

CAPITOLUL X – Dispozitii finale

Art. 131. – In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere , care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii. Mai mult