Atestate si chestionare auto

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul site-ului chestionare-atestate.ro: S.C. GOVISION S.R.L. („CHESTIONARE – ATESTATE.RO”) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0005128.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata. CHESTIONARE-ATESTATE.RO are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: evidenta cursantilor scolilor de soferi, evidenta privind efectuarea chestionarelor in cadrul site-ului CHESTIONARE-ATESTATE.RO.

Prin completarea datelor in formularul de “ADAUGA UTILIZATOR” acceptati neconditionat ca datele personale sa fie incluse in baza de date a CHESTIONARE-ATESTATE.RO, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 0005128, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre CHESTIONARE-ATESTATE.RO.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe Str. Blaj, Nr.2, Bl. E2, Ap.29, Galati, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– interviti asupra datelor transmise;
– va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

CHESTIONARE-ATESTATE.RO nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul CHESTIONARE-ATESTATE.RO poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii.

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale.

Consulta si urmatoarele informatii:

[button style=”btn-warning btn-lg” type=”link” target=”false” title=”Cookie” link=”/chestionare-atestate.ro/cookie/” linkrel=””]

[button style=”btn-warning btn-lg” type=”link” target=”false” title=”Termeni si conditii” link=”/chestionare-atestate.ro/termeni-si-conditii/” linkrel=””]